Przedsiębiorstwo KAMBUD zajmuje się robotami drogowymi, wykonuje:

  • drogi i place na podbudowie z betonu i kruszyw bazaltowych
  • nawierzchnie z kostki granitowej i betonowej
  • remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych
  • odwodnienia liniowe, przepusty i kanalizacje deszczowe
  • kompleksowe roboty ziemne

Nasza oferta obejmuje także roboty ogólnobudowlane, w skład których wchodzą:

  • konstrukcje: murowe, betonowe i żebletowe
  • elewacje z ociepleniem wg nowych technologii
  • roboty wykończeniowe