Pragnę przedstawić Państwu historię powstania i działalności firmy Kambud oraz opowiedzieć w skrócie o wykonanych robotach budowlanych i drogowych na przełomie lat 1998/2010. Przybliżę jedynie Państwu najciekawsze realizacje wykonane przez firmę Kambud oraz te, które z różnych powodów najbardziej utkwiły firmie w pamięci.
W okresie tych 20 lat firma wykonała wiele znaczących inwestycji, remontów obiektów mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej, jak również braliśmy czynny udział w budowaniu, remontowaniu i naprawianiu dróg gminnych, wojewódzkich oraz krajowych.

A zacznijmy od początku...
Firma zaczęła działalność w maju 1998 roku. Pierwsza siedziba firmy wraz z magazynem i zapleczem sprzętowym mieściła się w dzierżawionych obiektach przy ul. Kaczkowskiego 3. Początki były trudne z uwagi na koniunkturę rentowności, zastój w rozwoju realizacji nowych inwestycji, dużą konkurencję w zdobywaniu rynku, pozyskiwaniu zleceń oraz nieznajomość rynku lokalnego.
Pierwszą inwestycją realizowaną przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe KAMBUD była budowa łącznika szkoły podstawowej w Nowym Miasteczku, natomiast pierwszym samochodem dowożącym pracowników na budowy była niebieska Nysa. Z robót drogowych pierwszą realizowaną budową były ulice na osiedlu mieszkaniowym w Nowym Miasteczku wykonane z płyt betonowych sześciokątnych „trylinka”.

Przez ostatnie 20 lat realizowane były rożne inwestycje na terenie województwa lubuskiego i dolnośląskiego. Do najciekawszych zdaniem firmy należą:

Firma Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe KABUD współuczestniczyła z firmą Skanska w budowie pierwszego ronda w Nowej Soli przy Kauflandzie. Remontowała i modernizowała drogę krajową Nr 12 od miejscowości Dębowa Łęka za Wschową aż pod granicę niemiecką do miejscowości Buczyna. Współpracowała z firmą Eurovia przy przebudowie drogi krajowej nr 12 wraz z budową ronda w miejscowości Trzebiel. Wykonała 16 km ścieżek rowerowych w Zielonej Górze, które jako inwestycja była współfinansowana ze środków pomocowych funduszu PHARE, jak również ścieżek rowerowych z kostki betonowej Polbruk przy Uniwersytecie w Zielonej Górze. Wybudowała kilkanaście ulic miejskich i parkingów w Nowej Soli o nawierzchni z płyt ażurowych i kostki betonowej Polbruk.

Od maja 2002 roku do dziś firma Kambud zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg miejskich w Nowej Soli, a od roku 2003 również zimowym utrzymaniem dróg miejskich i powiatowych – czyli odśnieżaniem i likwidacją gołoledzi. Zrealizowaliśmy również drogi, ciągi piesze i spacerowe z kostki granitowej. Za realizację parkingu i dróg dojazdowych z kostki granitowej na terenie Starostwa w Nowej Soli Firma Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Kambud otrzymała dyplom uznania przez Ministra Budownictwa pana Antoniego Jaszczaka oraz podziękowania Starostwa. Realizacja w/w inwestycji pozwoliła na szybki rozwój, wybudowanie własnej bazy i zakup sprzętu oraz stworzenie parku maszynowego.

W roku 2002 przeniesiono siedzibę firmy do nowych obiektów administracyjno-socjalnych i magazynowych wybudowanych przez firmę Kambud przy ul. Długiej w Nowej Soli. Z myślą o dalszym rozwoju firmy planowana jest rozbudowa bazy z zapleczem i rozszerzenie działalności oraz zwiększenie zatrudnienia jak również zakup nowych maszyn budowlanych i sprzętu drogowego.